Algemene voorwaarden


1. Identiteit Onderneming

1.1 Identiteit onderneming:

Salinalashes is gevestigd in Amsterdam. Contact opnemen kun je doen via de mail: info@salinalashes.nl

KVK: 75075431

2. Definities

2.1 Overeenkomst: Een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.

2.2 Consument-Klant: De natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met Salinalashes

2.3 Dag: Met betrekking tot verzending en bezorging, maken wij uitsluitend gebruik van werkdagen.

3. Toepasselijkheid

3.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke totstandgekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument. De consument-klant en ondernemer erkennen de wettelijke geldigheid van elektronische communicatie, wat staat beschreven in de Europese wetgeving.

4. Het aanbod

 • 4.1 Alle producten en promoties, geïnitieerd door Salinalashes zijn vrijblijvend. Salinalashes behoud het recht de prijzen te wijzigen wanneer dit nodig is.
 • 4.2 De producten worden ieder weergeven met een op waarheid gebaseerde omschrijving van het product. De omschrijving is dusdanig toereikend dat de consument-klant een reële mening kan vormen over het product. De productfoto’s die gebruikt worden ondersteunen deze omschrijving.

5. Betalingen/Verzendmethodes

 • 5.1 Alle prijzen worden weergeven in Euros, inclusief 21% BTW.
 • 5.2 Alle weergegeven prijzen zijn exclusief verzendkosten, tenzij anders overeengekomen in schrift.
  5.3 Verzendkosten worden verrekend bij het betalen van de order.
 • 5.4 Verzending binnen Nederland kost €4,95 voor track and trace en €1,95 zonder track and trace, België zijn de verzendkosten zonder track and race €4,95 & de verzendkosten met track and trace €12,95
 • 5.5 Salinalashes gebruikt betaling vooraf. Nadat de order is geplaatst, krijgt de klant een notificatie met het betaalde bedrag en een track en trace code indien klant gekozen heeft deze verzendmethode.
 • 5.6 Kortingscodes gelden niet op items in de SALE.

6. Bezorging

 • 6.1 Salinalashes hanteert een verzendtijd van 1-3 werkdagen na ontvangst van de order. Deze verzendtijd is niet toepasselijk op feestdagen.
 • 6.2 De klant ontvangt een mail wanneer om de een of andere reden de verzendtijd afwijkt of langer duurt.
 • 6.3 De beschreven verzendtijd is een indicatie. Overschrijding van de verzendtijd geeft de klant geen recht op een compensatie of vergoeding.
 • 6.4 De plaats van bezorging is altijd het opgegeven adres van de klant.

7. Recht van herroeping/retour beleid

 • 7.1 Retouren bij Salinalashes kan binnen 14 dagen, dit kan alleen als de omhulsel van de wimpers niet is opengemaakt.
 • 7.2 Mocht de klant er voor kiezen producten te retourneren dan is dit geheel op eigen kosten van de klant. 
 • 7.3 Bij retouren word er pas een besluit genomen over de terugbetaling na ontvangst van de terug gestuurde bestelling.
 • 7.4 Zodra de retour ontvangen is door Salinalashes, zal je binnen 3 dagen het bedrag terug krijgen. Het bedrag is afhankelijk van hoe het pakketje terug komt. Let op! De verzendkosten worden niet terugbetaald.
 • 7.5 Salinalashes is niet verantwoordelijk voor fouten die een verzend bedrijf maakt. Hiermee word bedoeld als de retour beschadigd, kapot of niet  aankomt moet je dit als klant oplossen met het bedrijf waarmee je de retour hebt verzonden. Mocht het pakketje beschadigd zijn krijg je niet het volle bedrag terug.
 • Alles wat in de aanbieding gekocht is kan niet worden geretourneerd.

8. Overmacht

 • 8.1 In het geval van overmacht zal Salinalashes het recht hebben enige overeenkomsten te laten vervallen. In geen enkel geval zal Salinalashes aansprakelijk zijn voor een boete of compensatie.
 • 8.2 Onder overmacht wordt verstaan: iedere tekortkoming die niet aan Salinalashes kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

9. Aansprakelijkheid

 • 9.1 Salinalashes zal in geen enkel geval aansprakelijk zijn voor indirecte schade, verlies van winst of verlies van geld, ten gevolge van bedrijfsstagnatie.

10. Klachtenregeling

 • 10.1 De ondernemer hanteert een toereikende klachten procedure en behandeld elke klacht middels deze procedure.
 • 10.2 Klachten worden behandeld binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht.0031-2