Privacy

Salinalashes, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https://www.salinalashes.nl

info@salinalashes.nl

KVK: 75075431

Persoonsgegevens die wij verwerken

Salinalashes verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- Geboorteplaats

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@salinalashes.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Salinalashes verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van jouw betaling

- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

- Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

- Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

Geautomatiseerde besluitvorming

Salinalashes neemt [wel / niet] op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Salinalashes) tussen zit. Salinalashes gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen: [aanvullen met naam van het systeem, waarom het gebruikt wordt, onderliggende logica, belang en verwachte gevolgen voor betrokkene]

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

 

Salinalashes bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Zodra jij niet langer meer onderdeel wilt zijn van Salinalashes worden jou gegevens ook per direct uit onze database gehaald.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Salinalashes verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Salinalashes gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Salinalashes en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@salinalashes.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Salinalashes wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Salinalashes neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@salinalashes.nl

WIMPEREXTENSIONS

Waarom zou je kiezen voor wimperextensions met de #salinalashes techniek. Deze dienst zal worden geplaatst door Stephanie. Deze techniek is fijn als je wimpers wilt hebben voor een speciale gelegenheid, die je ook zelf weer makkelijk kan verwijderen zonder je eigen wimpers te beschadigen. Je gaat bijvoorbeeld naar een feestje, trouwerij, een verjaardag of je bent zelf jarig. Wij geven bij deze techniek geen tijdgarantie over hoelang je de wimpers kan dragen, dit is namelijk afhankelijk van hoe je er zelf mee omgaat. De ene draagt de wimpers 14 dagen, de ander 8 dagen en bij iemand anders weer 2 dagen. Ben jij enthousiast over deze techniek? Maak dan nu je afspraak via de 'boeknu' knop. Wil je wat voorbeelden zien? Deze kan je vinden op de Instagram pagina van @salinalashes.steph

Boek nu

HOW TO APPLY

Wil jij leren hoe jij de #salinalashes wimperextensions techniek bij jezelf kan toepassen? Tijdens deze workshop gaan wij jou leren hoe je dat moet doen. Het is zo fijn als je zelf wimpers kan aanbrengen, die je met een goede onderhoud tussen de 0-14 dagen kan dragen en ze ook weer zelf kan weghalen. Niet afhankelijk zijn van iemand anders, maar het lekker zelf doen daar doen we het voor!

Ook leuk om te weten is dat je deze workshop met wel 4 personen tegerlijkertijd kan doen! Enthousiast? Boek nu je afspraak in door op de onderstaande knop te drukken.

BOEK NU